بلاگ پارسی سلمان م.

گنو، تریسکل، نرم‌افزار آزاد، ای‌مکس، اوبونتو، مهندسی عمران، برنامه‌نویسی، گنو/لینوکس، ...

بلاگ پارسی سلمان م.

گنو، تریسکل، نرم‌افزار آزاد، ای‌مکس، اوبونتو، مهندسی عمران، برنامه‌نویسی، گنو/لینوکس، ...

آخرین نظرات

شما آزادید که آن دسته از مطالب این وبلاگ را که توسط بنده ایجاد شده، تحت هر کدام از پروانه‌های زیر (یا نسخه‌های بعدی آن‌ها) آزادانه بازنشر و یا بازتولید کنید:

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

GNU Free Documentation License (v1.3)

اگر مطالب منتشر شده توسط من دارای پروانه‌ی دیگری بودند در پایین همان پست گفته شده است.